Skip to content

วิธีการผูกบัญชีธนาคาร

  1. เข้าสู่ระบบที่เว็บ LottoUP จากนั้นเลือกกดที่ “เติมเครดิต
  2. เลือกกดที่ปุ่ม “เพิ่มบัญชีธนาคาร
  3. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการ จากนั้นกดถัดไป
  4. ระบุเลขบัญชี  และยืนยันเลขบัญชี และกดยืนยัน
  5. รอระบบทำการตรวจสอบ และ อนุมัติจากระบบ เป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการผูกบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบที่เว็บ LottoUP
จากนั้นเลือกกดที่ “เติมเครดิต”

ขั้นตอนที่ 2
เลือกกดที่ปุ่ม “เพิ่มบัญชีธนาคาร”

ขั้นตอนที่ 3
เลือกบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการ
จากนั้นกดที่ปุ่มถัดไป

ขั้นตอนที่ 4
ระบุเลขบัญชี และยืนยันเลขบัญชีอีกครั้ง
จากนั้นกดที่ปุ่ม “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 5
รอระบบทำการตรวจสอบและอนุมัติบัญชี
เป็นอันเสร็จสิ้น