วิธีติดตั้งแอพ (Android)

1. เปิดแอพพลิเคชัน “Chrome”
2. เข้าไปที่เว็บ “lottoup10.com
3. สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี
   – หากบริเวณด้านล่างมีแถบขึ้นมา ให้กดที่
      “Add LottoUP to Home screen”
   – หรือ ในกรณีที่ไม่มีแถบด้านล่าง ให้กด icon  3 จุด
     บริเวณมุมขวาบนแล้วเลือก “Add to Home screen”
4. กดปุ่ม “Add to Home screen” หรือ “เพิ่มลงในหน้าจอหลัก” 
5. ท่านสามารถเข้า “LottoUP” ผ่าน ไอคอนที่หน้าจอของท่าน

 

ขั้นตอนการติดตั้งแอพ (Android)

ขั้นตอนที่1
เปิดแอพพลิเคชั่น “Chrome”
ในโทรศัพท์ระบบ Android ของท่าน

 

 

ขั้นตอนที่2
เข้าไปที่เว็บ “lottoup10.com

ขั้นตอนที่3
สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี
   – หากบริเวณด้านล่างมีแถบขึ้นมา ให้กดที่
      “Add LottoUP to Home screen”
   – ในกรณีที่ไม่มีแถบด้านล่างให้กด icon  3 จุด
     บริเวณมุมขวาบนแล้วเลือก
“Add to Home screen”

ขั้นตอนที่ 4
กด”Add” ขั้นตอนนี้สามารถระบุชื่อแอพ
ที่ต้องการให้แสดงผลได้

ขั้นตอนที่ 5
กด”Add”

ขั้นตอนที่6
ท่านสามารถเข้า “LottoUP”
ผ่านไอคอนที่หน้าจอของท่านได้เลย